Our PPG Members

  Richard Glenister (PPG Chair)

  David Glass (PPG Secretary)

  Helen Jones (PPG Member)

  Fred Tattersall (PPG Member)

  Rae Cross (PPG Member)

  Sandra Lilley (PPG Member)