Our PPG Members

  Richard Glenister (PPG Chair)

  David Glass (PPG Secretary)

  Karen Humphries (PPG Member)

  Helen Jones (PPG Member)

  Fred Tattersall (PPG Member)

  Rae Cross (PPG Member)

  Sandra Lilley (PPG Member)